בגלל העלייה בשיעור הגירושין בשנים האחרונות, יותר זוגות בוחרים להסדיר את הנושא הכלכלי ביניהם לפני שיבואו בברית הנישואין. זו הסיבה, כי הם מתייעצים עם עורכי דינם, אשר ממליצים להם לערוך הסכם ממון. ההסכם נועד למעשה, למנוע קונפליקטים ולחיות בשלום, אם חס וחלילה הזוג יחליט להיפרד או להתגרש. למעשה הסכם הממון, נועד לדאוג לעתידם של בני הזוג ולעתיד ילדיהם, רק אם הזוגיות עולה על שרטון. יש לציין, כי הסכמי ממון, נפוצים יותר בין בני זוג שקיים פער כלכלי ביניהם. מדובר על הגנה לגיטימית של האינטרסים של כל אחד מבני הזוג.

למעשה, הסכם ממון מיועד לזוגות אשר מעוניינים להסדיר את רכושם באופן שונה מהחוק. יש לציין כי חוק יחסי ממון, חל על זוגות, אשר נישאו לאחר שנת 1974, כאשר החוק קובע שהרכוש של בני זוג אשר נרכש במהלך חייהם המשותפים, יתחלק שווה בשווה. מכך, ניתן להבין, כי הסכם ממון גובר על חוק יחסי ממון, היות והסכם זה למעשה, מבטא את רצון הצדדים, לסטות מהוראות החוק ולהסדיר את ענייניהם כרצונם. בישראל, קיים חוק שעוסק באופן עריכת ההסכם, תוקפו וכדומה. על עוה"ד אשר עורך הסכם שמסדיר את הממון בין בני הזוג, חייב יהיה לוודא, כי בני הזוג מבינים את משמעות ההסכם, את התוכן וההשלכות שלו, לפי סעיף 24 לחוק החוזים חלק( חלק כללי) התשל"ג 1973. כאשר הסכם זה למעשה, בא לבטא את גמירות הדעת של הצדדים לפי סעיף 2 לחוק החוזים (חלק כללי) תשל"ג 1973.

הסכם ממון – הסכם עם השלכות מרחיקות לכת

יש להתייעץ עם עו"ד לענייני משפחה המתמחה בגירושין והסדר חיים משותפים, על מנת שיוכל לייעץ ולכרוך הסכם ממון. יש לציין, כי גם אם אין הסכם  המסדיר את הממון של בני הזוג, כל אחד מהצדדים, יכול לצאת מנקודת הנחה שכל רכוש או אלמנט, אשר שייך לאחד מהצדדים, ימשיך להיות בבעלותו, גם במקרה של פרידה. לרוב  המחלוקת נעוצה ברכוש ובמשמורת המשותפת כל הילדים, הסדרי ראייה, מזונות וכדומה. על מנת לערוך נכון את ההסכם שמסדיר את הרכוש של בני הזוג, יש להתייחס לנושאים הבאים:

• הבעלות בנכסים שכל צד הביא עימו לפני הנישואין

• הבעלות על נכסי דלא ניידי שהגיעו לאחר הנישואין בדרך של תנה או ירושה

• הנכסים שבני הזוג צברו במהלך נישואיהם או חייהם המשותפים

• חשבונות הבנק שנצברו באמצעות בני הזוג במהלך הנישואין או חייהם המשותפים

בהסכם הממון, יש לציין את תשלום המזונות לילדים הקטינים במידה וחו"ח הזוג יפרד וכן, תשלום מזונות לאחר פטירה. זוהי רק רשימה חלקית של הסעיפים שיש אשר יש לכלול בהסכם הממון, לכן, יש לפנות רק אל עו"ד דיני משפחה, על מנת שיערוך לבני הזוג הסכם ממון שיכלול את הרצון והצרכים של שני בני הזוג.

מתי צריך לעשות הסכם ממון?

לרוב, מומלץ כי הסכם ממון, ייערך לפני הנישואין, היות ואז כבר ניתן יהיה לקבוע מראש, במיוחד לזוגות שיש להם רכוש או אלה שצפויים לקבל מתנה או ירושה במהלך החיים המשותפים, כך שלצד השני, לא תהיה חזקה על הרכוש. יש לציין באופן כללי, כי נכסים שלגביהם הסכימו בני הזוג בכתב, כאשר שוויים לא ייכלל בהסדר איזון המשאבים. למעשה, סעיף 5 לחוק יחסי ממון בין בני זוג, קובע כי הזכות לאיזון משאבים בין בני זוג נשואים, כאשר הם מחליטים להתגרש או בעקבות פטירה, זכאי  כל אחד מבני הזוג, למחצית משווי הנכסים למעט:

• נכסים שהיו לבני הזוג לפני הנישואין, או נכסים שהם קיבלו במתנה או בירושה בתקופת הנישואין

• גמלה, אשר משולמת לאחד מבני הזוג מהמוסד לביטוח לאומי, או שאחד מבני הזוג מקבל פיצוי בגין נזקי גוף או מוות

• נכסים שבני הזוג הסכימו, כי לא ייכללו בהסדר איזון המשאבים, כאשר רצונם יהיה כתוב בהסכם זה.

לגבי השאלה, אם ניתן יהיה לערוך הסכם ממון לאחר הנישואין, זה אמנם אפשרי אך עשויה לצוץ בעיה, אם לבן או בת הזוג, תהיינה טענות, מחשבות או יומרות על הכספים או הנכסים של הצד השני. יחד עם זאת, עו"ד לדיני משפחה עשוי למצוא פתרונות יצירתיים ולהוביל בחוכמה את הצדדים להסכם שישביע את רצון שניהם. יש לציין, כי הסכם הממון יקבל תוקף רשמי רק כאשר הוא יוחתם בביהמ"ש לענייני משפחה או בביה"ד הרבני.

האם אפשר לעשות הסכם ממון בין בני זוג שהם ידועים בציבור?

דווקא בין בני זוג שהם ידועים בציבור, או כאלה שמתחילים את פרק ב', הצורך בעריכת הסכם ממון, הוא בהרבה יותר משמעותי. הסיבה היא שבמערכת יחסים בפרק ב' , בני הזוג כבר צברו רכוש במשך חייהם והם מעוניינים לשמור על הנכסים, קופות הגמל, חסכונות וכדומה, על מנת שלא תהיינה דרישות להתחלקות בנכסים אלה מהצד השני. יש לציין בהסכם הממון, גם את אופן החיים המשותפים, לרבות משמורת על הילדים ותשלומי מזונות. חשוב להדגיש, כי ישנם כמה סוגים של הסכמי ממון למשל: הסכם ממון עם שיתוף רכושי מלא, הסכם ממון הפרדה רכושית מלאה, הסכם משולב, אשר כולל שיתוף רכושי, אך גם הפרדה רכושית של נכסים שיוזכרו בהסכם עצמו.

הסכם ממון או הסכם גירושין?

למעשה, הסכם ממון הוא הסכם גירושין, אבל ההבדל המהותי בו, הוא שהוא נעשה בתחילת הקשר הזוגי או בהמשכו והסכם הגירושין, נעשה בסוף הקשר, במידה והצדדים מעוניינים להיפרד. הרעיון של הסכמי ממון הוא,  להשתמש נכון בקשר החברי בין בני הזוג, כשאר בונים הסכם לכל צרה שלא תבוא. בשלב שישנה הידברות בונה וטובה, זה הזמן הטוב והנכון ביותר לערוך את הסכם הממון, ולא כאשר יש עוינות, כעס או כל דבר אחר, שלילי שיכול להיגרם כאשר בני הזוג נמצאים במצב של פרידה, או מחלוקות של פרידה וגירושין.

יש לדעת, כי הסכם ממון, אפשר יהיה לבטל או לשנות בהסכמת שני הצדדים ובכפוף לאישור של ביהמ"ש. לחלופין, ניתן יהיה לבטל הסכם ממון בעילת כוח דיני החוזים, אם למשל נפל פגם בהסכם כגון: טעות, הטעיה, מרמה, השפעה בלתי הוגנת ועוד. נטל הראיה חל על מי שעותר לביטול הסכם הממון, כשאר הוא יהיה חייב להוכיח, כי אכן נפל בו פגם שלפיו, ניתן יהיה לבטל את הסכם הממון. יש לדעת, כי ביטול הסכם הממון אינו פשוט.

הסכם ממון וירושה

ישנם זוגות רבים וכן עורכי דין, אשר טועים בחשיבתם, לגבי היכולת לקבוע בהסכם ממון הוראות לגבי ירושה וצוואה. ישנם טוענים, כי ישנה התנגשות בלתי נמנעת בין חוק הירושה תשכ"ה 1965 לבין חוק יחסי ממון התשל"ג 1973. למעשה כל חוק, עוסק בעולמו, כאשר חוק יחסי ממון קשור בעולם החיים ואילו חוק הירושה עוסק בעולם שלאחר מות בן או בת הזוג. בעצם, יש לציין כאן, כי לכל חוק, קיים מרחב אחר. ההמלצה היא שאת הסכם ממון יש לערוך בנפרד וצוואה, יש לערוך בנפרד, היות וזה עשוי ליצור בעיה משפטית שתהיה מורכבת וקשה.

מה העלויות של עריכת הסכם ממון ואישור של הסכם זה בביהמ"ש?

אישור זה, כרוך בתשלום של 550 ₪ בעבור פתיחת תיק, בני הזוג יצטרכו להופיע בבית המשפט, או בפני נוטריון ורשם נישואין. לגבי שכ"ט של עו"ד, לא ניתן לקבוע מחיר זה היות וכל עו"ד גובה תשלום כטוב בעיניו ושכ"ט של עריכת הסכם ממון אינו מצוי בתעריפון של משרד המשפטים. יש להוסיף את אגרת הנוטריון שהיא כמה מאות שקלים. יש לציין כי היתרון של ביהמ"ש הוא במתן גושפנקא חוקית להסכם הממון, כאשר ההסכם יקבל תוקף של פס"ד והיתרון של הנוטריון הוא שההליך יהיה נוח וקצר יותר.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *