בני זוג אשר חיים יחדיו, באם היו נשואים או לא, צוברים רכוש, אם נכס מקרקעין או נכסים להשקעה, רכב פרטי, חסכונות בבנקים הכוללים קופות גמל, קרנות השתלמות, פנסיה ועוד. לא אחת, קורה כי כאשר הזוג מעוניין להינשא ויש ברשותם רכוש שהם צברו לפני הנישואין. כאן עולה השאלה, כיצד תתבצע חלוקת רכוש? מי יהיה זכאי לקבל את הרכוש מסוג אחד ומי יהיה זכאי לקבל רכוש מהסוג השני? לא אחת, עולות מחלוקות אשר נוגעות לזכאות של אחד מבני הזוג, כאשר קורים מצבים שאחד מבני הזוג, מעוניין להנות מהפירות של הרכוש שלא היה מוכר בהגדרה של "רכוש משותף". 

זו הסיבה, כי עורכי דין לדיני משפחה, ממליצים על הסכם ממון, לפני מגורים משותפים יחד, או לפני נישואין. לעיתים, כאשר בני הזוג מעוניינים להסדיר את יחסי הממון ביניהם, ההידברות בנושא לא תמיד צולחת, מה שמזמין מן הסתם התדיינות משפטית בנושא של חלוקת רכוש. השאלה היא, מה הדין במקרים מעין אלה ומה הוא קובע?

הפרמטרים השונים של חלוקת רכוש בין בני זוג שמתגרשים

אופן חלוקת רכוש, מהווה את אחד הנושאים הכי מורכבים ותחום חלוקת הרכוש מוסדר בחוק הנקרא "חוק יחסי ממון התשל"ג – 1973 (להלן החוק). חוק יחסי ממון שחל על בני זוג שנישאו, לאחר שנת 1974 קובע, כי בעת הגירושין בין בני זוג אז, כלל הרכוש המשותף של בני הזוג, יאוזן ביניהם שווה בשווה. הכוונה היא, שכאשר זוג מתגרש, יש לקחת בחשבון שיערך איזון משאבים ביניהם אשר יכלול את הרכוש שבני הזוג צברו ויקבעו את שוויו או שיערכו את חלוקת הרכוש בעין. למשל, אם בני הזוג הם בעלי דירת מגורים, או שהדירה תימכר ושני בני הזוג ייהנו מכספי המכירה באופן שווה, או שאחד מהם יוכל לרכוש דירת המגורים, כאשר אחד מבני הזוג רוכש את חלקו של בן הזוג השני.

לעיתים, ניתן יהיה לפצל  את הדירה ולחלק אותה לחצי במידה וזה יתאפשר. כמו כן, אם בני הזוג קיבלו נכסים במתנה או בירושה במהלך הנישואין, וכן, האם ההסכם יכלול חלוקת רכוש שהצטבר לפני הנישואין? או, האם לאחד מבני הזוג ישנם חובות או האם לשניהם קיימים חובות? שאלה נוספת היא, כיצד ניתן יהיה לחלוק את הכספים אשר נצברו בקופות הגמל, או בחסכונות הפנסיוניים. זו הסיבה כי פנייה אל עורך דין לדיני משפחה, שהוא בעל ניסיון רב שנים, יוכל לתת לכם ייעוץ מקצועי, בדבר חלוקת רכוש. יש לציין כי חלוקת הרכוש עשויה להיות קריטית לשני הצדדים, היות והיא זו שתקבע את העצמאות הכלכלית בדרך החדשה של בני הזוג לאחר הגירושין.

מהו חוק יחסי ממון? ומהו אישון משאבים?

חוק יחסי ממון, קובע ברירת מחדל חוקית, כאשר זה נוגע לנושא של חלוקת רכוש. ברירת מחדל זו נקראת "הסדר איזון משאבים", אשר מוזכר בסעיף 5 לחוק. הסדר איזון משאבים קובע, כי כאשר הזוג מעוניין לסיים את הנישואין ביניהם, יש לערוך את חלוקת הרכוש שלהם במידה שווה. מעשה חוק יחסי ממון קובע, כי כל בן זוג, יהיה זכאי למחצית מהרכוש המשותף של בני הזוג.

כאמור, חלוקת רכוש בין בני זוג אשר מעוניינים להתגרש, השיטה של החלוקה היא  לפי חוק יחסי ממון לדוגמא, אם בני הזוג נישאו לאחר 1.1.1974. אם בני הזוג נישאו לפני התאריך הנ"ל, חלוקת הרכוש ביניהם, תתבצע לפי חזקת השיתוף . למרות שקיימים הבדלים לגבי חלוקת הרכוש בין בני זוג לפי שתי שיטות אלה, עם השנים השתנתה הפסיקה וישנם הרבה שינויים בתחום. לפעמים נושא זה, עשוי להיות מורכב יותר ויש לפנות לעו"ד לדיני משפחה, במיוחד עם במהלך חייהם המשותפים, הם קיבלו מתנות או ירושות וצברו רכוש לפני ובמהלך הנישואין. 

קיימת סוגיה נוספת של נושא חלוקת רכוש, וכבר היו מקרים כאלה, כאשר ההתנהגות של בן הזוג, גובלת בפלילים. למשל, כאשר מופעל לחץ על הצד השני אם באיומים, העלמת רכוש, אי הצהרה על חשבונות בנק וכדומה. במקרה מסוג זה, מומלץ להתייעץ עם עו"ד פלילי, כדי שניתן יהיה לתבוע את בן הזוג בעבירות רכוש או באלימות.

מהו איזון משאבים וכיצד ניתן לחלק את הרכוש בין בני זוג שמתגרשים?

ראוי לציין, כי רכוש שנצבר במהלך הנישואין של בני הזוג, נכלל בהסכם במסגרת חוק איזון משאבים. במסגרת חוק זה, יש לחלק באופן שווה את הדירה, הרכב הפרטי, תכשיטים או פרטי אמנות, וכן כספים וזכויות סוציאליות שנצברו במהלך שנות העבודה כגון ביטוח מנהלים, קופות גמל, קרני השתלמויות ועוד. יחד עם זאת, רק הזכויות והכספים שנצברו במהלך החיים המשותפים נכללים בהסכם של חלוקת רכוש  והם יחולקו בין בני הזוג. מלבד זאת, גם חובות אשר נצברו במהלך הנישואין הם משותפים, אבל אם אחד הצדדים, מוכיח כי החוב של הצד השני, אינו קשור לניהול תקין של משק הבית המשותף, חוב זה, לא יוכנס במסגרת איזון המשאבים.

רכוש שלא נכלל באיזון המשאבים?

השאלה שנשאלת לגבי חלוקת רכוש היא האם קיים רכוש שלא נלקח בחשבון במסגרת הסדר איזון משאבים? אז התשובה היא חיובית. חוק יחסי ממון, קובע כי קיים סוג של רכוש שלא יילקח בחשבון למשל: פיצויים ששולמו לאחד מבני הזוג, באם זו תאונה (נזקי גוף) או אלמנות. עוד דוגמא מובהקת היא, קבלת רכוש של אחד מבני הזוג לפני הנישואין, או ירושה. גם קצבת זקנה שמשולמת לאחד מבני הזוג לא תיכלל במסגרת של הסדר איזון משאבים. למרות זאת, קיימים מקרים שגם ירושה א רכוש שהתקבל לאחד מבני הזוג לפני הנישואין, יחולק בן הצדדים, ולכן, תמיד מומלץ לערוך הסכם ממון לפני הנישואין או המגורים המשותפים של בני הזוג. המטרה של הסכם ממון לפני הנישואין הוא, שהרכוש הקודם שבן או בת הזוג צברו או קיבלו מהמשפחה, לא יתערבב עם הרכוש שצברו במהלך שנות חייהם המשותפים.

עם זאת, קיים חריג נוסף להסדר איזון משאבים שוויוני, אשר קבוע בסעיף 8(2) לחוק יחסי ממון שם נקבע, כי ישנם מקרים שנכון הוא ואפילו צודק, לסטות מהכלל של חלוקה שוויונית ולחלק את הרכוש באופן לא שוויוני. למשל, אם אחד מבני הזוג, ניהל מערכת יחסים נוספת ומימן את המאהבת   מהכסף המשותף שלו עם אשתו. עוד דוגמא לצורך העניין, כאשר אחד מבני הזוג היה מהמר ומשך כספים לשם ההימורים מהקופה המשותפת שלא באשמתו של בן הזוג השני. עוד מקרה הוא, כאשר אחד מהצדדים אינו מאוזן כלכלית בזמן הפרידה ולמרות שהרכוש המשותף מתחלק באופן שוויוני אם למשל בן הזוג לא עבד, לא למד ולא צבר רכוש ולאחר הפרידה, הוא יוצא כאשר ידו על העליונה עם חצי דירה ופנסיה שמגיעה לו מבן הזוג  או מבת הזוג. במקרה כמו זה, יש לתת לבן הזוג העני ,יותר ממחצית הרכוש, המשותף על מנת שיתחיל את חייו החדשים באופן מאוזן יותר, כך שלא יצטרך להמתין עד גיל הפרישה ולחיות כדלפון. ישנם עוד מקרים אשר בהם ביהמ"ש משתמש בסעיף 8 לחוק אך לא נרחיב על הנושא במאמר זה.

אובדים עצות לגבי חלוקת רכוש? – פנו אל עורך דין לדיני משפחה

במידה ואתם אובדי עצות לגבי חלוקת רכוש לאחר הגירושין ואתם סבורים כי החלוקה אינה שוויונית ולבן הזוג לא מגיע שייהנה מרכושכם שנצבר לפני החיים המשותפים, פנו אל עו"ד דיני משפחה אשר בקיא בתחום שנים, כך שניתן יהיה להילחם בבית המשפט על רכושכם, כאשר הטענות שלכם תהיינה צודקות ומוכחות בבית המשפט.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *