קיימים כמה צדדים משפטיים לזוגות המעוניינים להתגרש כאשר הנושא שהוא אחד מהחשובים ביותר הוא חלוקת רכוש בין בני זוג בגירושין. כל זוג מעוניין לדעת כיצד יתנהל עתידו לאחר הגירושין היכן יגור, מה חלקו ברכוש וכדומה. ידוע, כי גירושין בהסכמה, יכול להוות פיתרון נהדר עבור שני הצדדים, אשר ימנעו מלהגיע לבתי משפט ולהתחיל  במרוץ מתיש, מריבות והוצאות מיותרות של המון כסף. יש לציין כי באופן עקרוני, מחד גיסא רכוש אשר נצבר עם השנים, בני הזוג זכאים לחלוקה שווה ביניהם לאחר שהם מתגרשים, אך מאידך גיסא, רכוש שהובא ממי מבני הזוג במהלך הנישואין או לפני הנישואין. מתנות או ירושות אשר ניתנו לפני ובמהלך הנישואין, גמלה המשולמת מהמוסד לביטוח הלאומי לאחד מבני הזוג, או גמלת פיצויים שנפסקו לאחד מבני הזוג, אם בגין גרימת נזק גופני, נכסים שבני הזוג הסכימו בכתב, כי שוויים לא יאוזן, לא יהיו חייבים בחלוקה לפי אותו עיקרון בסיסי.

 מצד שני, אם קיימת חזקת השיתוף והכוונה היא, שאם אחד מבני הזוג, הצהיר כי בכוונתו למכור בעתיד את הנכס הנמצא בבעלותו כך שבתמורה למכירת הנכס, יוסיפו הזוג באמצעות חסכונותיהם המשותפים עוד כסף, כך שיוכלו לעבור לנכס מרווח יותר,הוא קונה לעצמו זכות באותה שותפות כאשר ניתן לפרק ולחלק. גם לגבי חובות, אם מדובר על שלב של חלוקת רכוש בין בני זוג בגירושין,גם חובות מהווים רכוש משותף שיש לחלק עקב הגירושין, אך בתנאי כי החובות הללו נצברו תוך התנהלות משותפת של שני הצדדים במהלך נישואיהם. מצד שני, ישנם חובות שבן הזוג השני, אינו חייב להשתתף בהם, כאשר מדובר על חובות בגין ביצוע עבירות פליליות, חובות בגין הימורים, תשלום למאהבת או כל חוב אחר, אשר נעשה ללא ידיעת בן הזוג השני.

 מהי הלכת השיתוף בין בני זוג?

זוגות אשר נישאו לפני כניסתו לתוקף של חוק יחסי ממון מתאריך 1.1.1974, ידרשו לחלק את הרכוש המשותף לפי הלכת השיתוף.למעשה הלכת השיתוף, חלה על זוגות שנישאו לפני תאריך זה (1.1.1974). כך שהרכוש שבני הזוג צבר במהלך חייהם המשותפים הוא רכוש משותף אשר שייך לשני הצדדים. הלכת השיתוף תקפה, כל עוד לא הוכח בביהמ"ש כי לבני הזוג, הייתה כוונת שיתוף אחרת למשל, הפרדה של נכסים מסוימים. במידה ובן זוג טוען, כי לא הייתה כוונת שיתוף בין הצדדים בנוגע לזכויות או לנכס, נטל ההוכחה מונח על כתפיו. יש לציין, כי הלכת השיתוף בעת חלוקת רכוש בין בני זוג בגירושין חלה על עוד נכסים כגון: קרנות פנסיה, פיצויי פיטורין, מוניטין וזכויות בעסק, רישום נכסים מסוימים בשמו של בן זוג אחד, לא בהכרח יכול לקבוע, אם נכסים אחה שייכים לו באופן בלעדי. למשל, הלכת השיתוף חלה על דירה שבה התגוררו בני הזוג והיא משותפת לשניהם, גם אם הדירה רשומה על שמו של אחד מבני הזוג. כך שהלכת השיתוף חלה גם על נכסים שהיו בבעלות של אחד מבני הזוג, עוד לפני שהזוג נישא.

יחד עם זאת, הלכת השיתוף חלה על נכסים תהיה קבילה, כאשר מדובר על נישואין שהתקיימו הרבה שנים. ישנם מקרים אשר אחד מבני הזוג תובע את חלקו ברכוש המשותף והצד השני מתנגד לו, בטענה כי הרכוש שייך לו עוד לפני שנישא לבת/בן הזוג. הצד השני  אשר תובע את חלקו ברכוש במקרה זה, יצטרך  להוכיח כי לצד המתנגד הייתה כוונה כן לשתף את בן הזוג התובע את חלקו ברכוש שהיה של בן הזוג עוד לפני הנישואין. אותה הגישה, תופסת גם במקרה של ירושה או מתנה, אשר ניתנה במהלך הנישואין, כך שזו למעשה הלכת השיתוף. למעשה חזקת השיתוף היא במקרים שכל צד, תורם את חלקו לרווחת המשפחה ולצבירת נכסיה, כאשר קיים הצורך בהליך של חלוקת רכוש בין בני זוג בגירושין,כך שבן/בת הזוג, קונה לעצמו את הזכות באותה שותפות אשר  מתחלקת  במקרה ובני הזוג מתגרשים.

 האם נכס עסקי כלול בחלוקת רכוש בין בני זוג בגירושין?

השיתוף בין בני זוג שנישאו, חל גם על שיתוף  קנייני, כאשר הכוונה היא, אם לכל אחד מהצדדים אשר קיימת לו הזכות בנכס שהוא בעל שווי כלכלי, הכולל גם עסקים, כך שאם כל אחד מהצדדים פועל למען הנכס, גם אם מדובר בנכס עסקי, רכוש זה ייחשב כרכוש משותף, כך שהזכויות והחובות נוגעות לשני הצדדים, כל עוד נצברו בעת הנישואין. רכוש אחר כמו ירושה או רכוש שהביא אחד מבני הזוג לפני הנישואין שהיה בבעלותו בלבד, ימשיך להיות שייך לו או לה,כל עוד, הזוג נישא לאחר כניסת חוק יחסי ממון  לתוקפו.

 האם כספי הפנסיה שאמורים להתקבל ממי מבני הזוג יוכלו להתקבל ללא תלות בבן הזוג?

יש לציין, כי מחודש פברואר 2015, נכנס לתוקפו "החוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו תשע"ד -2014" חוק זה, מאפשר לבני זוג שזכאי ע"פ דין, לתשלומי פנסיה מהצד השני לקבל את התשלום שהוא זכאי לו, מבלי תלות מבן הזוג השני. חוק זה, תקף הן לזוגות נשואים והן לזוגות שנחשבים לידועים בציבור. חוק זה בעצם, מאפשר לפצל את קופו הגמל של בני הזוג ועל קרן הפנסיה חלה חובה לשלם ישירות לקופה את הכספים שמגיעים לכל אחד מבני הזוג, על פי פס"ד. למעשה קופת הגמל יוצאת משליטת בן הזוג הרשום, וכל אחד מבני הזוג שולט על חלקו על פי פסה"ד  כאשר יצוינו בו הסעיפים החלים בדבר חלוקת רכוש בין בני זוג בגירושין. זו הסיבה, כי רבים מהזוגות לפני שחושבים על מגורים משותפים ונישואין, עורכים הסכם ממון, כך שיוכלו להציל את רכושם וינקבו, לגבי רכוש שכן ניתן יהיה לחלוק בעת חו"ח  במקרה של גירושין.

על מנת לחשב את שווי חלוקת רכוש בין בני זוג בגירושין, לפעמים עו"ד לדיני משפחה, יערב אקטואר, אשר יוכל לחשב את השווי של הרכוש שיחולק בין בני הזוג. מעורבות של אקטואר, עשויה להיות הכרחית, אם מדובר על רכוש רב, חסכונות, שווי של בית עסק, נכסי קריירה שגם הם חלק מחלוקת הרכוש ועוד.

 מדוע דרושה התערבות של גורם משפטי מוסמך לכל הקשור לחלוקת רכוש

בדרך כלל, רכוש של בני זוג בעת גירושין, יחולק בהתאם להגדרות רכוש, למשל אם רכוש שנחשב לרכושו הבלעדי של הבעל, רכוש ששייך לאישה ורכוש משותף לשניהם. הגדרת הרכוש, היא זו שתכתיב את חלוקת רכוש בין בני זוג בגירושין. למעשה הרכוש של האישה יישאר להיות שלה, הרכוש של הבעל יישאר שלו והרכוש המשותף של בני הזוג שצברו יחד במהלך הנישואין יחולק שווה בשווה בין שניהם. למרות שלכאורה זה נשמע פשוט והוגן, ישנן לא מעט קרבות על נושא של חלוקת הרכוש, כאשר המלחמה והסוגיות הן איזה רכוש נכנס תחת איזו קטגוריה? מי מקבל מה? וכדומה. זו הסיבה כי יש לערב גורם משפטי מקצועי ומוסמך שיוכל לאזן את חלוקת הרכוש בהסכמת בני הזוג, מה שימנע מלחמות מיותרות, ניתוק מוחלט של בני הזוג, מה שעשוי להיות בעייתי מאוד, במידה וישנם ילדים משותפים.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *