זוגות רבים, אשר עומדים בפני גירושין, הבעיה הגדולה שעומדת בפניהם היא חלוקת רכוש בגירושין. אם מדובר על זוג  שיש בידיו רק דירה אחת, וחסכונות משותפים, ניתן יהיה לחלק את הרכוש שווה בשווה, ולא צריכה להיות בעיה. מצד שני, אם מדובר בזוג עתיר ממון, קיים הבדל מהותי בין חלוקת הרכוש של זוג זה, מול זוג שיש לו דירה אחת, קצת חסכונות ורכב. כאשר מדובר על חלוקת הרכוש והממון בקרב זוגות עשירים, יש לפנות אל משרד עורכי דין המתמחה בדיני משפחה ובמקרים ספציפיים אלה של חלוקת רכוש, כאשר למשרד אנשי מקצוע נוספים כגון: אקטוארים, רואי חשבון, עורכי דין העוסקים בדיני חברות ועוד.

 למעשה, חלוקת רכוש בגירושין, כוללת כל זכות שהיא בעלת שווי כלכלי שהצטברה בידי מי מבני הזוג במשך חייהם יחד. הרכוש כולל: נכסי דלא ניידי, מיטלטלין, רכבים, זכויות סוציאליות, פנסיה, פיצויי פרישה, קרנות השתלמות, קופות גמל וחסכונות, עסק, מוניטין זכויות במניות ובאופציות, וכן גם נכסים שליליים כגון חובות כספיים של מי מבני הזוג או של שניהם.חשוב לערוך הפרדה בין בני זוג אשר נישאו לפני 1.1.1974, שכן חלה עליהם חזקת השיתוף, לבין בני זוג אשר נישאו לאחר תאריך זה, שכן נכנס אז חוק יחסי ממון בין בני הזוג.

 על חזקת השיתוף והקשר שלה בחלוקת רכוש בגירושין

חזקת השיתוף, חלה על בני זוג שנישאו לפני 1.1.1974 וכן, על בני זוג שהם ידועים בציבור. הלכת השיתוף קובעת, כי כל הנכסים שצבר הזוג במשך חיי נישואיהם, זכאים בני הזוג  שמחליטים להתגרש, לחלק את נכסיהם באופן שוויוני. התנאים שאותה קבעה הפסיקה להחלת חזקת השיתוף הם קיומם של אורח חיים תקין ומאמץ משותף. כדי שתתקיים חזקת השיתוף, יש צורך בקיום מאמץ משותף של בני הזוג, כך שתתנהל קופה משותפת שבאמצעותה יתאפשר לצבור רכוש משותף. היום, הכוונה למאמץ משותף, זה לא רק תרומה כספית, כי אם קיום מאמץ משותף לדוגמא, אם אחד מבני הזוג השקיע יותר בעבודה והשני יותר בבית ובטיפול המשפחה.

 על אילו נכסים קיימת  חזקת השיתוף?

נכס אשר נרשם על אחד מבני הזוג בלבד, לא די בכך על מנת לסתור את חזקת שיתוף הנכסים. לכן, גם נכס שיהיה רשום על אחד מבני הזוג, יכול להיות בבעלות משותפת של שני בני הזוג, מכוח חזקת השיתוף. גם נכס שירש אחד מבני הזוג, ככלל חזקת השיתוף לא תחול על נכסים שהגיעו לכל אחד מהם בירושה. מצד שני, חזקת שיתוף יכולה לחול על נכס שהתקבל בירושה, במידה ובן הזוג בנכס יחליט כי הוא מעוניין להפוך את הירושה שקיבל לחלק מהרכוש המשותף. גם נכסים עסקים, חזקת השיתוף מתפרשת גם על נכסים אלה, גם אם מדובר על עסק שנוהל רק באמצעות אחד מבני הזוג. זו הסיבה כי בעת גירושין או פרידה, יש לקבל את המידע המקצועי לגבי חלוקת רכוש בגירושין, מעו"ד לדיני משפחה הבקיא בתחום.

יש לציין, כי גם זכויות סוציאליות אשר נובעות מהעבודה של בני הזוג במהלך חיי הנישואין, נכללות ברכוש המשותף. אם התקיימו התנאים של חזקת השיתוף, חלה הלכת השיתוף גם על הזכויות הסוציאליות, היות ודינן, כדין הכנסת בן הזוג מעבודתו אשר כלולה אף היא במסגרת השיתוף.

מהו חוק יחסי ממון אשר חל על זוגות שנישאו לאחר 1.1.1974?

מחד גיסא,, חלוקת רכוש בגירושין היא שוויונית אבל מאידך גיסא, החוק מקנה לבית המשפט,  סמכות לחרוג מהחלוקה השווה. אלה הם מקרים שמכונים בשפת המשפט:" צדק חלוקתי", אשר בהם הצדק מחייב חלוקה לא שוויונית. בתי המשפט עשויים לעשות שימוש בסמכות זו רק במקרים נדירים למשל: כאשר אחד מבני הזוג בגד. הסיבה היא כי החוק במדינת ישראל לא מכיר בפירוק הנישואין, כך שביהמ"ש לא יחלק במקרה זה את הרכוש באופן שוויוני וכן, מדובר במקרים חריגים. כאשר מדובר על אלימות פיזית ונפשית והאלימות היא מתמשכת, כאשר האישה סבלה מאלימות בית המשפט יכול לקבוע כי הצדק המחייב שבמסגרת חלוקת רכוש בגירושין, החלק שיינתן לאישה יהיה רב יותר מאשר לבעל. גם כאשר קיים פער בכושר השתכרות, אין לקפח את בן הזוג, שכושר השתכרותו לא התפתח במשך הנישואין, אך מדובר במקרים שפער ההשתכרות היה משמעותי. גם  כאש אחד מבני הזו, לא תרם באופן משמעותי לכלכלה של התא המשפחתי, למשל אם לא התמיד בעבודה קבועה, או שלא עבד כלל והתרומה הכלכלית לתא המשפחתי, ניתנה רק באמצעות צד אחד, ביהמ"ש יקבע כי בן הזוג שדאג לפרנסת הבית, לא יצטרך בעת הגירושין, לתת מחצית מהזכויות הסוציאליות שצבר.

גם במקרה של הברחת רכוש\ יש להוכיח בצורה מוחלטת, כי בוצעה הברחת רכוש, בכדי שהצד שממנו הוברח הרכוש, לא יהיה חייב להתחלק עם הרכוש שצבר עם השנים בזמן הנישואין כמו למשל זכויות סוציאליות. במידה של קביעת משמורת אל מול גובה המזונות שנפסקו או שבן הזוג לא עמד בתשלום המזונות או שנפסקו, הכוונה היא אם הוטלה משמורת ורוב הזמן הילדים נמצאים מחד ומאידך, גובה המזונות שנפסק הוא נמוך, בית המשפט עשוי להחיל את סעיף 8  לחוק יחסי ממון בנושא  חלוקת רכוש בגירושין. גם סירוב למתן גט או אי ההסכמה של האישה למזונות נמוכים על מנת שתקבל את הגט, זוהי סיבה מספיק טובה, אשר עשויה להחיל את סעיף 8.

מהו סעיף 8 לחוק יחסי ממון ומדוע מפעילים אותו בסמכויות מיוחדות?

אם ביהמ"ש ראה כ קיימות נסיבות מוצדקות או מיוחדות, רשאי הוא לפי בקשת אחד מבני הזוג שהוגשה לאחר הגירושין, אם לא נפסק לגבי יחסי ממון בפס"ד בגירושין לעשות אחד או יותר מאלה:

היום זוגות רבים, כבר יודעים כי על מנת לשמור על האינטרסים של בני הזוג, יש לערוך הסכם ממון לפני הנישואין, כך שאם חלילה הזוג יחליט על פרידה עם השנים, הרכוש יחולק בדיוק לפי ההסכם ולא תהיינה מחלוקות ביניהם. יחד עם זאת, זוגות שלא ערכו הסכם ממון, מבינים כי על מנת שניתן יהיה לפתוח דף חדש וחיים בריאים יותר לאחר הגירושין, מומלץ להגיע להסכם גירושין, שהוא יעיל וחסכוני, אם במשאבים ואם בקונפליקטים וכן הליך זה לא יערוך זמן רב . יש לציין כי בעת חלוקת רכוש גירושין, כאשר הזוג הורים לילדים קטנים, יש לראות תמיד את טובת הילדים הקטינים, כך שמומלץ לערוך הסכם גירושין, שיגן גם על עתיד הילדים. זו הסיבה כי רבים בוחרים באפשרות זו, שתהיה בהסכמה של שני הצדדים ולשביעות רצונם המלאה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *