כאשר  זוג מתגרש, יתבצע איזון של כל הזכויות הסוציאליות שנצברו לבני הזוג במהלך נישואיהם. זכויות אלה, כוללות חלוקת פנסיה בגירושין, קרנות השתלמות, חסכונות, ביטוחי מנהלים ועוד. בן זוג, אשר צבר יותר כספים ישלם לצד השני את מחצית ההפרש בין כלל הצבירות של שני הצדדים. מצד שני, נשאלת השאלה:"כיצד מאזנים כספים שעדיין מועד פדיונם לא הגיע עדיין כמו למשל קרנות פנסיה?" התשובה היא שעל פי "החוק לחלוקת חיסכון פנסיוני" כל בן זוג יכול להירשם בקופות הגמל או קרנות ההשתלמות של הצד השני ואז, כאשר הצד השני יפרוש, הצד הראשון, יקבל את חלק מהכספים ישר מהקופה עצמה. החישוב של הכספים שמגיעים לצד השני, יחושבו ע"י אקטואר שבני הזוג, יפנו אליו מרצונם החופשי או אקטואר שימונה באמצעות ביהמ"ש לענייני משפחה.

למעשה  בחוק לגבי חלוקת פנסיה בגירושין, הוא חוק שקשור להלכת השיתוף, כלומר חלוקת רכוש שוויונית יחסית בין בני הזוג, אשר כוללת גם את נכסי הקריירה, אבל אין עדיין חקיקה מסודרת לגבי חלוקת כספי הפנסיה במקרים אלה. ישנה מצד שני, בעייתיות לכל הנושא של חלוקת הזכויות מהפנסיה, כאשר צד אחד יוצא לפנסיה מוקדמת, מה שמותיר אותו עם הכנסה מעטה והוא אף עשוי להתקשות במציאת עבודה אם מדובר על גיל מתקדם. כספי הפנסיה של אחד מבני הזוג מהווה בעצם לחיסכון אשר נובע משנים רבות של עבודה ונוצר למעשה מצב, של חוסר שוויון. יש לציין, כי כספי הפנסיה הם כספים שנצברו בקופת הגמל, בקרנות ההשתלמות וכן, בביטוחים אישיים.

מתי חלוקת כספי פנסיה בגירושין נעשית מורכבת?

כאשר אתם נמצאים כבר בהליך של גירושין, יש לתת את הדעת בנושא חלוקת רכוש לגבי חלוקת פנסיה בגירושין של שני בני הזוג.  יש להסתייע במומחים בתחום, כאשר יש להגיש חוות דעת לביהמ"ש. יש לציין כי גם אופציות נכללות בחלוקת רכוש וגם הן ניתנות לחלוקה ואיזון משאבים. תחילה, יש לקבוע את אחוזי החלוקה, כלומר כמה אחוזים יקבל כל צד. לכן, יש לבדוק מה יהיה החלק מתוך האופציות אשר מתייחס לעבר והכוונה היא לעבודה שנעשתה לפני מועד הקרע בין בני הזוג ומהו החלק המתייחס לעתיד. במידה והאופציות מתייחסות לתקופת עבודה שהייה לפני מועד הקרע וחלקה אחריו, אזי המומחה יגיש חוות דעת כאשר יבצע את החישוב ע"י שקלול תקופת העבודה שחפפה לחיים המשותפים, ביחס לתקופת העבודה הכוללת ע"פ כלל הזמן. 

קיימים מקרים, אשר בהם בני הזוג עדיין לא קיבלו את כספי הפנסיה שמגיעה להם, בעיה זו הופכת להיות מורכבת יותר, כי קיים הצורך לאזכר את נושא הפנסיה בהסכם הרכוש עוד לפני חלוקתו. בסופו של דבר, נוצר מצב שהכספים לא יחולקו, היות ותקנות חברת הפנסיה הן אלה הקובעות בנוגע לכספים המופקדים בחסכונות הפנסיה ובמקרה זה, חלוקת פנסיה בגירושין, מותרת, רק אם מדובר על תשלום מזונות. לסיכום, חברות הפנסיה אינן מכירות בעובדה כי לבן הזוג השני, אושר כחוק באמצעות הסכם ממון, לקבל את חצי מכספי הפנסיה של בעל הקופה, כך שהן אינן מעבירות את כספי הפנסיה של העמית לאדם אחר, מלבד העמית עצמו. כך קורה שבן הזוג הזכאי לקבל כספים מפנסיה של בן הזוג השני, הופך לבן ערובה התלוי ברצון הטוב של בן הזוג שהוא העמית בקופות הפנסיה. למשך אחד המקרים הקשים הוא, כאשר בן הזוג הלך לעולמו, החברה תסרב להעביר כספים לבן/בת הזוג הזכאי להם, רק מתוקף התקנות והנהלים שהזכרנו כאן.

מה קורה לגבי חלוקת הפנסיה בקרב אנשי צבא שמתגרשים?

הנושא של חלוקת פנסיה בגירושין, הופך לבעייתי יותר כאשר זה נוגע לאנשי כוחות הביטחון, היות ואנשי כוחות הביטחון יוצאים לפנסיה מוקדמת בגיל צעיר יחסית (46 שנים) כאשר איש צבא יוצאים לדרך חדשה, השינוי הופך לדרמטי, כאשר הם צריכים להתרגל לחיי האזרחות ולמצוא לעצמם כיוון חדש. בבתי המשפט לא חסרים מקרים, שבנות הזוג של אנשי קבע, רק חיכו לפרישת בני זוגם שעבד בשירות הביטחון, רק על מנת שהן תהיינה זכאיות למחצית מכספי הפנסיה. מיותר לציין, כי לאנשי הביטחון, מגיעות זכויות סוציאליות נוספות כמו : מענק פרישה,קרנות השתלמות, פדיון מחלה ועוד. מכאן, ניתן להסיק כי ככל שהפרישה מכוחות הביטחון מלווה בגירושין, בן או בת הזוג של איש הקבע, תדרוש את זכויותיה בפנסיה המשולמת לבן זוגה. הבעיה היא שביהמ"ש לענייני משפחה, אינו מתעלם מהיכולת של בן הזוג לפרוש ולעבוד בעבודה אחרת ולעיתים אפילו בדרגות בכירות ומשכורות גבוהות, למרות שבמציאות היום,  אנשי קבע או אנשי כוחות הביטחון, מתקשים למצוא את עצמם באזרחות ועשויים להיות תקופה ארוכה בחוסר מעש.

כיצד ניתן לחלק פנסיה תקציבית בין בני זוג שמתגרשים?

הסדר פנסיה תקציבית, הוא הסדר לפי דין או הסכם כהגדרתו בסעיף 88 לחוק התכנית להבראה כלכלת ישראל, אשר לפיו תשולם הקצבה מקופת המעסיק לרבות באמצעות קופת גמל מרכזית לקצבה, או קופת גמל מרכזית להשתתפות  בפנסיה תקציבית, או מאוצר המדינה.פנסיה תקציבית, היא פנסיה שמשולמת לזכאי כאשר הוא בחיים, כך שבן הזוג הזכאי לקבל את חלקו בפנסיה של בן הזוג, יפסיק לקבל את תגמולי הפנסיה עם מות בן הזוג. כך בהיוון הפנסיה, כל צד מבני הזוג, מקבל עליו את הסיכון של הפסד, היות וחישוב זה נעשה לפי הנתונים של הלמ"ס לגבי תוחלת החיים הממוצעת. במקרה זה של פנסיה תקציבית, בן הזוג שמקבל את הפנסיה, עשוי לקבל סכום נמוך ממה שמגיע לו, במידה ובן זוגו מאריך ימים מעבר למשוער ואילו בן הזוג המשלם, יכול להיות מופסד, במידה ובן/בת הזוג ילך לעולמו. בכל מקרה, אם מדובר על חלוקת פנסיה בגירושין, יש לעגן את זכויות הפנסיה, אך לא לפני שתקבלו ייעוץ מאקטואר, אשר יגיש עבורכם חוות דעת מקצועית, אשר תעריך את שווי זכויות הפנסיה ההדדיות וזאת, לאחר שהסכם הגירושין יקבל תוקף בביהמ"ש.

כיצד משקללים ומחשבים את חלוקת הפנסיה בגירושין?

יש לשקלל נכון את תקופת צבירת הפנסיה ואת תקופת החיים המשותפים. מחישוב זה, מתקבל חלק קבוע ומסוים, אשר מהווה את חלקו של בן הזוג, בעת חלוקת פנסיה בגירושין.למשל, אם לבת הזוג קיימת קופת גמל, אשר החלה לצבור לפני הנישואין, למשל 5 שנים לפני שנישאה ותקופת החיים המשותפת ממועד הנישואין ועד ליום הגירושין היא 20 שנה, יוצא כי תקופת הצבירה בקרן הפנסיה עד למועד הפרידה היא 25 שנים, כאשר מתוכה, תקופת החים המשותפת היא 20 שנה, כך שהשיעור המשותף, יעמוד על שיעור של 20/25= 80%. מכך ניתן להסיק, כי לבת הזוג מגיע 40% מהסכום. קופת הגמל, תעמוד לזכות בת הזוג, כאשר היא תיפרע באמצעותה, כאשר יגיע מועד הפרישה של בעלה לשעבר.

 שיעור חלקו של בן הזוג הזכאי, חייב להיות אחיד וקבוע, גם למרכיב התגמולים והן למרכיב התגמולים. למעשה, בני זוג, עשויים להסכים על חלוקת חיסכון פנסיוני שלא בהתאם לחוק, אך חלוקה זו, תתבצע באמצעות הגוף המשלם ע"פ חוק זה לפי סעיף 29(ב) לחוק חלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו תשע"ד -2014. מיותר לציין, כי כל עוד לא הופרש חלקו של בן הזוג הזכאי בקופה נפרדת על שמו, בן הזוג החוסך, יהיה מנוע מלבצע פעולות בחשבונו כגון: נטילת הלוואה, ניוד, משיכה ועוד.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *