הנושא המרכזי שמעכב את הליך הגירושין הוא הרכוש של בני הזוג. זו הסיבה, כי חלוקת רכוש מהווה את המחלוקות העיקריות בין בני הזוג. מאז חקיקתו של חוק יחסי ממון התשל"ג 1973,  ישנם שני מסלולים לחלוקת רכוש והם נקבעים לפי מועד הנישואין. למשל זוגות שנישאו לאחר תחילת תוקף החוק, כאשר עניינם ידון על פי חוק יחסי ממון ואילו עניינם של אלו שנישאו לפני תחילת תוקפו של חוק יחסי ממון והכוונה, לאחר שנת 1974, כך שעניינם ידון על פי "חזקת השיתוף בנכסים" לפי הפסיקה בביהמ"ש בישראל.

כאשר זוג מעוניין להתגרש בהסכמה, מומלץ כי יערוך הסכם ממון גירושין, על מנת שההסכם יהיה ברור ומקובל על הצדדים וניתן יהיה לקבל עליו תוקף של ביהמ"ש. אופן זה של הסכם גירושין, עדיף תמיד, כך שלא תהיינה מחלוקות בין בני הזוג וכן, הילדים לא יפגעו בגלל המחלוקת בגירושין ובני הזוג יישארו ביחסים טובים.  מיותר לציין, כי גם  מבחינת התקופה הארוכה שמתנהלת תביעה בין בני זוג  וכן, ההוצאות המשפטיות הגבוהות, יכול להתייתר כאשר בני הזוג מחליטים להסדיר את רכושם, הסדרי ראיה, משמורת משותפת ונושאים חשובים אחרים הקשורים לעתיד ילדיהם.

מה קובע חוק יחסי ממון?

חוק יחסי ממון קובע את הדברים הבאים: , בסעיף 3(א)- לא עשו בני זוג הסדר ממון, ואם עשו במידה שההסכם אינו קובע אחרת, יראום כמסכימים להסדר איזון המשאבים לפי פרק זה, ויראו הסדר זה כמוסכם בהסכם ממון בעל תוקף שנתמלאו בו הוראות סעיף 2." הסכם ממון גירושין מחריג את תחולת החוק באופן הזה, שחלוקת הרכוש תיעשה לפי מה שסיכמו בני הזוג. למעשה, חלוקת הרכוש בגירושין, יכול להתבצע בשתי דרכים, האחת – באמצעות הסכם ממון שנחתם מראש והשני – באמצעות הסכם גירושין אשר יסדיר את נושא הרכוש.

אחת המחלוקות הנפוצות בין בני זוג היא, כאשר אחד מבני הזוג, הגיע לקשר הנישואין כאשר כבר היה בעל נכס. ישנם כמה נושאים עקרוניים שחשוב מאוד לכלול במסגרת הסכם ממון גירושין, למשל  סעיף אשר קובע חלוקת רכוש שווה לכל הפחות, יש לשמור על האינטרסים של מי מבני הזוג, כך של הגדרה "לכל הפחות", ברירת המחדל תמיד חייבת להיות חלוקה שווה של הרכוש.  כמו כן, יש לרשום סעיף הכולל את קרנות ההשתלמות, פנסיה, ירושה עתידית, מתנות ועוד. סעיף זה נקרא תשלומים בגין זכויות עתידיות. עו"ד אשר יערוך הסכם גירושין או הסכם ממון, חייב יהיה לכלול בסעיף נוסף, גם את סעיף העלמת נכסים. הכוונה היא שכאשר בני זוג חשים שנישואיהם עלו על שרטון, אחד מהם ינסה להעלים רכוש ובכך למעשה, למנוע את חלוקת הרכוש, או לחלופין כאשר השווי של נכס כלשהו נמוך באופן משמעותי וכך ימנע מתשלומים גבוהים יותר.

הסכם ממון וגירושין – לטובת שני הצדדים

אם נסכם זאת כך, הסכם ממון גירושין,  נועד לשרת את הצדדים. מומלץ לחתום על הסכם זה ובכך למנוע התדיינויות משפטיות ובעיקר לטובת הצדדים ולאפשר לבני הזוג שמסיימים את הקשר המשפחתי ביניהם, לפתוח דף חדש בחייהם ולכן, הסכם שייערך באופן מקצועי באמצעות עו"ד לדיני משפחה, יכול רק לתרום להם בהווה ובעתיד. גם לזוגות שאין בבעלותם דירה משלהם והם גרים בשכירות, עליהם יהיה להחליט, מי מבני הזוג יישאר בדירה עד לסיום חוזה השכירות. כמו כן, ביהמ"ש יכול אף להחליט כי בן הזוג שיקבל את המשמורת על ילדי הזוג  ומי יפצה את חלקו בנכס המשותף. למשל פיצוי יכול להיות באמצעות תשלום חלקי מגובה המשכנתא, תשלום עבור ערך גובה השכירות של הדירה, או ויתור על חלק בנכס נוסף בבעלות בני הזוג, בתמורה לנכס בשירה בה התגוררו.

יש הבדל בין בני זוג, אשר חתמו על הסכם ממון כאשר החלו בחייהם המשותפים אם לפני הנישואין או אם במהלך הנישואין. במשך השנים, בני הזוג למשל, רכש נכס נוסף שאינו מוזכר באופן מפורש כאשר ערכו הסכם ממון גירושין, השאלה היא כיצד ניתן יהיה לחלק את הרכוש? ובכן, במקרה זה, נכס אשר התקבל בירושה לפני הנישואין או החיים המשותפים, יהיה שייך לבן א בת הזוג שירש/ה את הנכס. אם לדוגמא, בן הזוג השקיע בנכס ושיפץ אותו, הוא יהיה רשאי לבקש מביהמ"ש לשקלל את ההשקעה והוא אף עשוי לקבל פיצוי על השיפוצים שביצע בנכס. אם ישנם נכסים אחרים, אשר אינם מוזכרים בתוך הסכם ממון גירושין, הם יחולקו באמצעות ביהמ"ש לענייני משפחה. במידה אם אחד מבני הזוג רכש נכס בכוחות עצמו וללא עזרת בן/בת הזוג, ובן הזוג אינו מעוניין להתחלק בשוויו, זכאי לעגן את זכויותיו הבלעדיות בנכס בכתב. ניתן להסיק מכך, כי ניתן להבין מהי החשיבות הגבוהה של הסכם ממון וזאת, על מנת למנוע חלוקת נכסים באמצעות ביהמ"ש ע"פ החלטה שרירותית של השופט/ת.

ההבדל בחלוקת הרכוש בין בני זוג לזוגות שנישאו משנת 1974 ולאלה שנישאו לאחר שנה זו

 קיים הבדל בחלוקת רכוש בין זוגות אשר נישאו משנת 1974 והלאה, לבין זוגות שנישאו לפני שנה זו. זוגות שנישאו משנת 1974, העיקרון אשר יקבע את חלוקת הרכוש במידה ולא קיים הסכם ממון  גירושין יהיה במסגרת חוק איזון משאבים אשר קבוע אף הוא בחוק יחסי ממון בין בני זוג. כלומר, שווי הנכסים אשר נמצאים בידי כל אחד מבני הזוג, יחושב כך שהחלוקה שלהם תהיה שווה. זוגות אשר נישאו לפני שנת 1974, יזכו לפסיקה על פי חזקת השיתוף שעל פי שיטה זו, במידה וכל הנכסים נרשמו על שם אחד מבני הזוג, הנכסים הללו, כן יחולקו שווה בשווה.

האם הסכם ממון גירושין מהווה הטבה לבני הזוג?

האמת היא שכן, היות והם אלה שיכולים באופן זה של עריכת הסכם ממון גירושין, להחליט בעצמם על רכושם, כך שלא ביהמ"ש שמהווה צד שלילי, יכריע בגורל רכושם ואופן חלוקתו. הרציונל בקביעה זו  הוא כאשר ביהמ"ש יכריע בדבר חלוקת הרכוש בין בני הזוג שעומדים בפני גירושין, ההכרעה תהיה מבוססת לא על רצון, כי אם על ראיית הוכחות והוראות החוק. אם ננסח זאת כך, הסכם  ממון אינו רק הסכם  שיכול להיות בעל השפעה מכרעת על בני הזוג, כי אם מומלץ כי הסכם זה, ייערך לפני הנישואין, מה שיבטיח שקט לשני הצדדים, כאשר הם יודעים  בוודאות, מה יקרה עם הרכוש במידה וחו"ח   נישואיהם יעלו על שרטון.

תיקון החוק של יחסי ממון והסדר איזון משאבים – כיצד הוא ישפיע על הסכם ממון וגירושין?

סעיף 5 לחוק יחסי ממון, היה למכשול אשר קבע כי הסדר איזון משאבים, לפי סעיף 6, ייעשה, אך ורק לאחר פגיעתם של הנישואין, כאשר הכוונה היא לאחר הגירושין בפועל, או חו"ח במקרה של פטירה. לפיכך, אם לא פקעו הנישואין, לא ניתן יהיה לבצע הסדר איזון משאבים. במשך השנים, ביהמ"ש בישראל, ניסו למצוא דרכים לפתרון המכשול הקיים בסעיף 5 לחוק יחסי ממון כך שנקבע כי תביעה לפס"ד הצהרתי, כאשר לבן זוג חלק בנכסי השני, הוא "מתן סעדים", על פי סעיף 11 לחוק יחסי ממון המאפשר זאת, על מנת למנוע מבן הזוג לסכל זכות עתידית של בן הזוג השני. לאחר תיקון חוק זה, אין צורך לחפש דרכים וקיצורי דרך למיניהם בשאלת חלוקת הרכוש, גם אם אחד מבני הזוג מסרב להתגרש.

עורכי דין לדיני משפחה, בקיאים בפסיקות ותיקוני החוק, כך שהם אלה שיכולים לערוך הסכם ממון גירושין, כשיש להם את הכלים המשפטיים שיכולים לגרום להסכם זה, להיות  מדויק וישביע את רצון שני הצדדים.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *