מעבר להשלכות הרגשיות שמלוות את הליך הגירושין, קיים עוד דסק נוסף שעשוי להעיק על בני זוג והכוונה היא לחלוקת רכוש. למרות שחוק יחסי ממון נתן מענה לסוגיה זו, אך בנוגע אל איזון משאבים פנסיה קיימת בעיה משמעותית, כאשר קיימת תלות בין בני הזוג היות וקרן הפנסיה או הביטוח נשארו רשומים על שם אחד מבני הזוג והחלוקה צריכה להתבצע שנים רבות לאחר הגירושין. מצד שני, לאחרונה תוקן חוק אשר יאפשר לבצע חלוקה שוויונית ככל שניתן בין בני זוג שהתגרשו, תוך ביצוע חלוקת כספים עבור כל סוגי תוכניות הפנסיה המורכבות וכאלה שאינן נזילות כגון: קופות גמל קרנות פנסיה, תוכניות ביטוח מנהלים, פנסיה תקציבית וכדומה, כאשר בני הזוג צברו לפני הגירושין בפועל.

הנושא של חלוקת רכוש בזכויות  פנסיונית, מהווה את אחד מהנושאים החשובים במסגרת איזון משאבים פנסיה. זכויות הפנסיה, נובעות מהסכמי עבודה אשר חלים על בני הזוג במסגרת עבודתם ואף מכוח צווי הרחבה לפי סוגי העבודה. לדוגמא, זכויות של פנסיה  של בן זוג אשר עובד  בתאגיד מוכר, אינן זהות לזכויות הפנסיה של בן זוג, אשר עובד בעסק קטן של מעביד, כאשר מדובר על מקום עבודה לא מאורגן. מצד שני, כבר בשנת 2008, בהתאם לצו הרחבה כללי במשק, כל מעסיק, חייב יהיה לבטח את עובדיו בפנסיה מקיפה שכוללת כיסוי ביטוחי במקרה של נכות או פטירה.

מדוע בני זוג שמתגרשים צריכים לחלוק גם בפנסיה?

גם לאחר שחוק  יחסי ממון ואיזון משאבים בין זוגות שמתגרשים עבר תיקון, עדיין ישנן בעיות לגבי חוק זה, מדובר על חוק מסובך ודי מורכב שמצריך מעוה"ד שמייצג את אחד מבני הזוג, להיות בקיא בתחום דיני המס ודיני משפחה. ערב כניסת החוק לתוקפו, היה קיים חשש בגלל  החוק וביהמ"ש הצטרכו לפתוח תיקים ישנים שכבר נסגרו טרם כניסת החוק לתוקפו. עורכי דין רבים מצאו פתרון יעיל, על מנת שהליך איזון משאבים פנסיה, לא יחול, וזאת באמצעות עריכת הסכם ממון, או הליך גישור בגירושין, כך ששני הצדדים יהיו נשכרים מהסכם הגירושין.

יש לציין, כי ישנן 4 שיטות לחלוקת פנסיה בין בני הזוג השיטה הראשונה היא, קביעת גובה הפנסיה לחלוקה. האקטואר יחשב כמה מגיעה לאישה מדי חודש, לפי צבירת הזכות במרוצת חייהם המשותפים נכון להיום. היתרון בשיטה זו, הוא שהגרושה, תוכל לדעת כמה תקבל בכל חודש במונחים של היום, אך החיסרון הוא, שהיא לא תוכל לדעת, כמה הגרוש שלה מקבל ברגע שיתחיל לקבל את הפנסיה. למעשה, גובה הפנסיה שיציין האקטואר נכון יהיה ליום הערכת חוות הדעת עד היציאה לפנסיה אך אינו זהה לגובה הפנסיה שתקבל הגרושה מגיל הפנסיה של בן הזוג. הכוונה היא, שמחוות הדעת עד ליציאה לפנסיה של בן הזוג, יכול להשתנות בגלל שינוי בשכר הפנסיוני, שינוי בתשואות, שינוי בשיעורי מס ועוד משתנים.

השיטות הנוספות של איזון משאבים בפנסיה

השיטה השנייה היא שיטת הנוסחה האקטוארית, כאשר האקטואר ינסח נוסחה יוכלו בני הזוג לחשב בעצמם כיצד תחולק הפנסיה ביניהם, מרגע תשלומי הפנסיה. היתרון הוא שהגמישות של השיטה הזו היא די גבוהה. השיטה השלישית, היוון- הבעל לשעבר ישלם סכום חד פעמי לגרושתו, במקום לשלם את הפנסיה בכל חודש. הסכום שישולם, יהיה שווה ערך לפנסיות החודשיות. היתרון של השיטה השלישית הוא, שהצדדים מסיימים ביניהם את הקשר אך מצד שני, יש לשריין מקורות נזילים על מנת שפתרון זה יוכל להתממש. השיטה הרביעית- לפי החוק החדש  של איזון משאבים פנסיה,ירשום הגוף המשלם את הפנסיה, את חלקה של בת הזוג. כאשר כספי הפנסיה ישתחררו בבוא הזמן, הפנסיה תשולם לגרושה ישירות מהגוף המשלם וכן, בכל שינוי שעשוי לחול על הפנסיה, יש לקבל את אישור הגרושה.

יש לציין, כי לגבי כל זכות בנפרד, החוק מגדיר את אופן החלוקה ואופן רישום הזכות לטובת בן הזוג לשעבר וכדומה. למשל אדם שמתגרש ובת או בן הזוג מבוטח בביטוח חיים, הצד השני שמעוניין לקבל את חלקו בביטוח זה, לפי החוק החדש, הוא יהיה חייב לעבור תהליך חיתום ולפתוח פוליסת ביטוח חדשה. למשל לפי חוק איזון משאבים פנסיה, יש להתחשב במין העמית ובגילו למשל, אשתו לשעבר של עמית בביטוח חיים, תקבל מקדם פנסיה שהוא גרוע בהשוואה לעמית אם היא תפעל לפי החוק החדש. העלות של כיסוי ביטוחי במקרה של פטירה, אם במסלול החוק מופחתים 1.2% לגבר או 2.8% לאישה. יש לציין בנוסף, כי קיימים חופש, הגנה וגמישות למתגרשת שמקבלת פנסיה מבן זוגה לשעבר כך שבהתאם לחוק, יוקנו לגרוש חופש, גמישות והגנה גבוהים משל מי שאינה בוחרת להתחלק בפנסיה של בעלה לשעבר לפי חוק זה. אם מדובר בכיסוי במקרה של פטירה, במסלול חוק זה, עשוי בן הזוג לשעבר, לקבל כיסוי במקרה של פטירה, כאשר זכות זו לא הייתה קיימת לולא חוק זה, אבל יש לקחת בחשבון כי קיימת לכך עלות משמעותית.

מתי לבת הזוג לא תהיה זכות לאיזון משאבים בפנסיה?

יש לציין כי על פי התקנות של קרנות הפנסיה, או לפי חוק הגמלאות, אישה שהיא גרושה, לא תהיה זכאית לפי חוק איזון משאבים פנסיה, במידה והגרוש נפטר לפני שהגיע לגיל 67, או כאשר בן הזוג עזב את ביתם ללא גירושין וחי בנפרד ממנה מעל לשנה, וזאת כאשר אין ילדים קטינים, כך שזכות זו נשללת ממנה. יתרה מזאת, אם הבעל הכיר אישה אחרת והיא תהיה בת זוג הרשמית, קרנות הפנסיה ישולמו לה. זו הסיבה, כי יש לבחון כל דרך פעולה בכל שלב בהליך הגירושין ואין להקל ראש, לא לוותר, כך שכל אחד מבני הזוג, יהיה שבע רצון מתהליך זה, מבלי שיחוש מופסד. על עוה"ד, לבחון כל מקרה לגופו ולהיעזר בתהליך מקצועי של איזון משאבם פנסיה, כך שניתן יהיה לייעל את ההליך.

ישנה שאלה ידועה שרבים שואלים והיא ממתי מחשבים את איזון משאבים פנסיה? האם מדובר על התקופה יום הקרע? או מיום הגירושין בפועל? למעשה, כל אחד מהצדדים, רשאי יהיה לדרוש את מחצית הזכויות הסוציאליות של בן הזוג, החל מיום הנישואין ועד ליום הקרע. למשל, אם בני הזוג חיים בנפרד במשך 3 שנים לפני הגירושין בפועל האישה תהיה רשאית לתבוע את זכויותיו הסוציאליות של הבעל עד למועד עזיבתו את הבית באופן רשמי.

כיצד מחשבים את הזכויות הפנסיוניות שמגיעות לאישה מבעלה בעת הגירושין?

זו עובדה ידועה, כי זכויות מסוימות כגון פיצויי פיטורין, מענקי פרישה, הם לא כספים שעומדים לרשותו של זוכה כאשר הוא מתגרש מבן או בת הזוג. זו הסיבה כי ישנו קושי בגביית כספים אלה במסגרת תהליך מוקדם בביהמ"ש לענייני משפחה. יש לציין בנוסף, כי תקנוני הפנסיה מעניקים את הסכומים לעמית בלבד, זו הסיבה, כי ביהמ"ש  מבצע היוון של הסכומים כדי לאפשר התחשבנות סופית במסגרת הליך גירושין. ישנם מקרים רבים שקרנות הפנסיה תחולקנה במועד קבלתן, אם העניין כבר מוסדר בפסק דין או בהסכם גירושין בין סני הזוג.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *